Naše malo mjesto: Policijska stanica “Š”

Pričao nam tako jedan ugledni policijski službenik, koji svoj obraz nikada nije prodao, kako je u jednom malom mjestu postojala Policijska stanica koja je bila za primjer ostalim.

Pravo, moral, poštivanje zakonskih normi… Sve pod konac.

Kao što sve bude i prođe tako je i nekada ugledna stanica u narodu dobila nadimak Policijska stanica “Š”.

Evo i zašto, priča nam penzionisani policajac. Na čelu stanice, zahvaljujući rektalnom alpinizmu, stigla je osoba sumnjivih moralnih načela koja se umjesto za poštivanje zakona borila za kapljicu više.

Taj komandir stanice je počeo zataškivati počinjena krivična djela, prepravljati izvještaje, u najkraćem rečeno vršiti mobing nad časnim policijskim službenicima koji nisu mogli vjerovati da se tako šta može događati u njihovoj stanici.

Ogorčeni su bili i građani, pa su novog komandira u narodnom maniru prozvali šupak, a stanicu Policijska stanica “Š”.

Komandir se nije mirio sa takvim nadimkom. Nadimak mu je obuzeo misli, pa bi on građanima koji bi došli da prijave neku nezakonitu radnju na “dobar dan” iza leđa odgovarao sa “šupak”.

Žalosno je, priča nam ugledni policijski službenik, što je jedna takva policijska stanica spala na takvog komandira i da je prozvana Policijska stanica “Š”. Valjda, kaže on, sve bude i prođe, pa će proći i vladavina komandira “Š”, a da će građenima biti vraćeno povjerenje u rad policije.

TIA

Komentari