Reakcija Ministarstva obrazovanja i nauke o “spornom” udžbeniku

Ministarstva obrazovanja i nauke dostavilo je svoju reakciju o udžbeniku Društva za peti razred osnovne škole, a u kojem se navodi neprimjerena i nedopustiva terminologija.

“Udžbenik Društvo, autora Amire Idrizović, izdavačke kuće „Vrijeme“ Zenica/“Nam“ Tuzla, nalazi se na Spisku odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbriki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje i tehničke i stručne škole Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Postupak odobravanja udžbenika za korištenje, koji uključuje raspisivanje konkursa, pribavljanje rukopisa, odabir recenzenata i druge aktivnosti u provođenju postupka, u ime Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, provodi Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Sa spiska odobrenih udžbenika Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi odluku o korištenju udžbenika za svaku školsku godinu u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Od školske 2020/2021. godine, u svim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, koristi se jedan udžbenik, a radi se po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je donijelo odluku o korištenju spomenutog udžbenika Društvo, autora Amire Idrizović, u petom razredu osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu, a Odluka o korištenju udžbenika u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona nije se mijenjala za školsku 2021/2022. godini.

Imajući u vidu dio teksta naveden u ovom udžbeniku Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona će zatražiti odgovore nadležnog organa u postupku odobravanja udžbenika, te u skladu sa svojim nadležnostima poduzeti aktivnosti na korekciji ili eventualnog povlačenja udžbenika iz upotrebe.

Ministri, odnosno predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona su u više navrata na sastancima Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine ukazivali na nužno provođenje reforme nastavnih planova i programa, a što bi uslovilo i provođenja postupka odabira novih udžbenika.

Smatramo da u udžbenicima pojedini sadržaji nisu usklađeni uzrasnoj dobi učenika. Nedostake je nužno otkloniti, naročito u sadržajima koji imaju za cilj razvijanje svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini, vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i tradiciji.

Na kraju zahvaljujemo Vam se na skretanju pažnje na sporni tekst u udžbeniku, te Vas pozivamo da dobronamjernim sugestijama i preventivno, ali i naknadno djelujemo kako bi smo ili prevenirali ili otklonili eventualne nedostatke”, navodi se u reakciji Ministarsva obrazovanja i naume TK.

TIA

Komentari