Vlada TK imenovala nove članove više upravnih odbora

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici, po već ustaljenoj praksi donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju.

Tako je razriješen član privremeno imenovanog Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog Kantona” Tuzla, zatim privremeno imenovan član Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog Kantona” Tuzla.

Vlada je privremeno imenovala i člana Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća.

TI

Komentari