Amela Karabegović: Imamo plan za bolju Tuzlu

Ko je Amela Karabegović?

Rođena sam 1984. godine Zvorniku. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Sarajevo. Radila
sam kao rukovodilac službe za opšte, pravne i kadrovske poslove, a zatim na određeno kao
administrativni radnik u firmi „Heez Transport“ Tuzla. Trenutno sam nezaposlena. Tokom, a i
nakon studija, bila sam učesnik mnogih seminara i edukacija. Imam položen pravosudni i
advokatski ispit. Govorim engleski jezik.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?

Smatram da je SDA Tuzli ponudila odličnu platformu koja nudi kvalitetna rješenja za probleme
koji se tiču naše lokalne zajednice i za koju se vrijedi boriti kako bi svi koji žive u ovom gradu
imali kvalitetniji život.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Smatram da je ovo veliki izazov, u koji ulazim hrabro i odlučno. Četverogodišnjim iskustvom u
struci, položenim pravosudnim i advokatskim ispitom, smatram da mogu aktivno doprinjeti
rješavanju problema sa kojima se dugi niz godina suočavamo.

Ukoliko Vas građani budu izabrali kao budućeg vijećnika u GV Tuzla, šta konkretno od
Vas mogu očekivati?

Obzirom da me na listu kandidata SDA Tuzla predložila AM MZ Slavinovići, posebnu pažnju ću
posvetititi kreiranju inicijativa i rješenja koja će rezultirati boljim statusom i položajem mladih

TP

Komentari