Impressum

Izdavač: Udruženje građana “Centar kreativnih aktivnosti” Tuzla

Ulica Šeste bosanske brigade 37, 75.000 Tuzla

Uređuje redakcijski kolegij