Idana Mahić: Uvijek ću podržati ideje koje su u interesu građana!

Idana Mahić je magistrica javne uprave, diplomirani politolog sa Geteborškog univerziteta u Švedskoj i majka dvoje djece. Dugogodišnja je aktivistica u nevladinom sektoru. Aktivno govori engleski i švedski jezik i kandidat je Platforme za progres za Gradsko vijeće Tuzla.

U razgovoru za Tuzlapress je istakla kako želi promijeniti postojeće stanje u BiH i zaustaviti negativni društveni trend odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine. Predsjednica je Kongresa Platforme za Progres, članica Akademije Platforme za Progres i kandidatkinja za Gradsko Vijeće Tuzle pod rednim brojem 4.

Zbog čega ste se odlučili na politički angažman?

MAHIĆ: Moja kandidatura za Gradsko vijeće Tuzla nije bila nagla odluka niti je donesena preko noći. Preko deset godina živim u Tuzli i nikada nisam bila politički aktivna jer nije bilo ni jedne stranke koja promoviše moralne vrijednosti, koja radi za dobrobit običnog čovijeka. A onda… Onda se pojavio prof. dr. Mirsad Hadžikadić i rodila se Platforma za progres. Angažaovala sam se jer dijelimo iste principe. Uključila sam se u rad Platforme, međutim, o kandidaturi za Gradsko vijeće sam dugo razmišljala. Da li meni sve ovo treba? Ipak, odgovor je jednostavan, za budućnost djece nemamo izbora, moramo se boriti jer ne želim bježati i neću se prodati. Isto tako, ne želim da jednoga dana, kada moja djeca odrastu, pogledaju me u oči i pitaju: „Mama, zašto nisi ti pokušala barem nešto promijeniti na bolje jer si se školovala da se zalažeš za promjene?“ Dugo smo bili pasivni, vremena je sve manje, pet do dvanaest je. Ljudi nam odlaze, stanje se ne mijenja na bolje. Mi moramo shvatiti da niko neće doći niotkuda, ni iz Evrope niti iz Amerike i promijeniti stvari na bolje. To moramo sami učiniti. Mi, građani ove države moramo shvatiti: Do nas je!

Zašto je Vaš izbor Platforma za progres?

MAHIĆ: Sa referencama koje imam, poslovnim iskustvom, aktivizmom, i edukacijama koje sam pohađala, naravno da sam imala mogućnost da se priključim nekoj od stranaka, ali jednostavno nisam vidjela kompatibilnost u razmišljanju. Osim toga, htjela sam da krenemo ispočetka, kako prof. dr. Mirsad Hadžikadić kaže, u obnovu moralnih vrijednosti koje su jako potrebne ovom društvu; da izgradimo svijest građana, da cijene sebe, da cijene glas koji imaju, da znaju da mogu sankcionisati one koje rade protiv njih i isključivo za svoj privatni džep; a ujedno i da nagrade one koji im pomažu da ostvare sebe kao respekatbilnog čovjeka u svakom smislu te riječi. A to realno nijedna postojeća stranka nije bila u mogucnosti da pruži jer su se već utopile u društveno političko sivilo, kakvi god da su njihovi principi bili na papiru. Prof. Hadžikadić, te ujedno sada i Platforma za Progres, fokusirana je na životna pitanja, ekonomski prosperitet, s fokusom na obrazovanje, zdravstvo; u biti prema svemu što čini jedno društvo zdravim. U Platformi sam našla svoju “porodicu” i ljude koji srcem i dušom žive principe, gdje se cijene znanje i poštenje. Smatram da je vrijeme za nove ljude, sposobne a ne podobne.

Koje su osnovne smjernice Vašeg programa?

MAHIĆ: Kandidati ispred Platforme za progress, kao i svi njeni članovi su vođeni sa naših pet principa, koji su zapravo protkani kroz naš cjelokupan rad. Sve počinje od toga. Tu smo za državu, znanje, poštenje, mlade i spremni smo preuzeti odgovornost. Platforma za progres, gradeći partnerstvo sa građanima Tuzle, stvara učinkovit, transparentan, čist, tehnološki i poduzetnički moderan otvoreni grad na čelu sa mladim, stručnim, iskusnim i vrijednim ljudima kroz novu političku kulturu i komunikaciju. Želja i cilj su mi također da svoja iskustva iz Švedske prenesem ovdje kako bi se lokalna samouprava ojačala i stvorila čvrsta veza između građana i lokalne vlasti. Ta jaka veza gdje građani aktivno učestvuju u procese je ključ uspjeha. Treba razgovarati sa građanima o tome šta su njihovi svakodnevni problemi sa kojima se oni susreću, i šta mi možemo uraditi po tim pitanjima kroz inicijative u Gradskom vijeću (kada dobijemo povjerenje birača). Primjera radi, kako bismo doznali mišljenja i stavove građana, anketom smo ispitivali javno mnijenje u Tuzli. Kroz ovaj posredan vid komuniciranja, građani su naveli svoje prioritete, i u skladu sa onim što su naveli, prioritete u svojoj politici djelovanja usmjeravamo ka tim oblastima. Ovim želim istaći da smo mi tu da služimo građanima, a ne obratno, kako je to kod nas u politici/državi čest slučaj. Dakle, analizirajući kako su se građani izjasnili putem oficijelne stranice Platforme za Progres – Tuzla i u neposrednom kontaktu sa građanstvom, dobili smo (između ostalog) informacije da, iako je jako pozitivno to što postoji određeno sufinansiranje toplifikacije objekta, postoji puno nejasnoća kako aplicirati za ova sredstva, kako se kvalifikovati za njih.

IDANA MAHIĆ: DO NAS JE!

Da bi se ovaj problem prevazišao, potrebno je pojačati integriranu marketinšku komunikaciju sa našim građanstvom da bi oba jako dobra namjera grada imala efekta. Kandidati Platforme za progres i buduci vijećnici imaju konstantnu podršku ekspertnih savjeta koja djeluju unutar Platforme. Nerealno je očekivati da svaki pojedinac posjeduje znanje o svemu. Iz tog razloga se okružujemo stručnjacima iz različitih oblasti koji će vijećnicima pomoći. Kad je u pitanju saobraćaj, fokusirajući se na sjevernu magistralu kojom grad upravlja, rješenje leži u nastavku trenda uklanjanja semafora i postavljanjem kružnih tokova gdje god je to moguće, kako bi se poboljšao protok saobraćaja, i ujedno smanjili emisioni gasovi – imali bi čišći grad i građanstvo bi dolazilo na odredište bezbjednije i u kraćem roku. Ovo su samo neke od naših smjernica. Dodatno, kad budu u politiku ulazili ostvareni ljudi koji nemaju ambicija da se uhljebe, nego da im je primarni i jedini cilj da rade u interesu građana od kojih su i birani, onda ćemo imati stvarni napredak… To sam, naravno, imala priliku vidjeti u Švedskoj, gdje političari gaje politiku otvorenih vrata, otvoreno komunikaciju sa građanima, ali nažalost kod nas je jako malo takvih primjera. Ali, evo moramo početi od sebe. Kada sam odlučila da se kandidujem, zajedno sa ostalim kandidatima ispred Platforme sam odmah stupila u kontakt sa građanstvom da razgovaramo o tome koji su to njihovi životni problemi sa kojima se susreću, i kako evenutalno možemo pomoći ako dođemo u situaciju da utičemo kroz Gradsko vijeće. Na osnovu svega rečenog dolazi se do prostog zaključka – mi jednostavno moramo mjenjati sliku političara; jer nismo svi isti, ne smijemo biti. Do sad se često biralo izmedju loših i onih koji su manje loši, a ono što mi želimo je da konstantno postoji dobra opcija – opcija koja će raditi pošteno i odgovorno svoj posao i koja će biti servis građanima.

Ukoliko dobijete povjerenje birača šta će biti Vaš prvi potez?

MAHIĆ: Prvi potez će biti da vidimo ko to sačinjava Gradsko vijeće u novom sazivu nakon Loklanih izbora 2020. godine, ko čini taj tim od 31 vijećnika. Kod nas opet je “normalno” da čim sjednete u udobne fotelje da se prave nekakve koalicije zarad formiranja vlasti, a fiktivni principi, koji su tako sačinjeni, rijetko su ispoštovani… Ali, koliko je to realno; vi prvo morate upoznati te ljude, da li je normalno da se ulazi u brak nakon prvog sastanka? Ne, pa tako nije ni normalno praviti koalicije i šta već još sa ljudima koje ne poznajete, to je isto kao brak, neka vrsta zajednice iz koje je često teško izaći i ako sa pogrešnim ljudima uđete u tu zajednicu, ostaju duboke posljedice na građane – u braku naravno na djecu. Dakle, najviše ispaštaju oni koji od vas najviše i očekuju, najranjivije društvo – za koje ste vi u politici dužni da brinete. Idemo sa gore navedenim inicijativima, djelovanjem, i da vidimo ko će podržati, a ko neće… Ja sam uvijek spremna podržati ideje koje su u interesu građana. Isto tako veoma sam spremna glasati protiv bilo koje inicijative koja urušava dostojanstvo građana, ljudi koji su nas izabrali – da mi otac rođeni pokrene inicijativu, ako smatram da je loša za naše drustvo, grad, glasaću protiv – ne postoji ta cijena kojom mogu biti kupljena. Jedino što mogu obećati je da ću snositi odgovornost za svoj rad u Gradskom vijeću i ako bih ikada uradila nešto što se kosi sa principima koje svaki član Platforme živi, mene neće niko trebati smjenjivati – sama odlazim.

TIA

 

Komentari