Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla: Unaprjeđenje transplantacije koštane srži

Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je jedina ustanova koja pomoću ćelijskog separatora prikuplja matične ćelije potrebne za izvođenje transplantacije koštane srži. Rade to već 18 godina. Aparat im je pomogao da saniraju sve pacijente sa raznim krvnim pripravcima koji su im potrebni. Novi separator će im biti veliko olakšanje u stvaranju boljih rezervi.

Komentari