Platforma za progres: Dva vijećnika – izjednačene Idana Mahić i Esana Kavazbašić – Huskanović

Prema posljednjim projekcijama Platforma za progres je osvojila dva vijećnička mandata.

Mandate su prema trenutnim rezultatima osvojile:

Selma Ćatibušić

Idana Mahić ili Esana Kavazbašić – Huskanović – one imaju po 499 glasova, a u utrci je i Dženita Kurtćehajić sa 465 glasova.

TIA

Komentari